No.780, Bei’an Rd., Zhongshan
Dist.,Taipei City 104, Taiwan (ROC)