1st Floor, No.200-218 Zhaohui Road, Jiaojiang District
Taizhou City, Zhejiang Province – P.R.China
浙江省台州市椒江区朝晖路212-218号